Ledenvoordelen

De Vereniging van Nederlandse Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd (VA) is aangesloten bij het Verbond van Nederlandse Tussenpersonen. Deze houdt zich naast zaken op algemeen gebied, zoals Benelux Agenturen Overeenkomst, bezig met de Internationale contacten tussen de Agenten verenigingen in de diverse landen. Dankzij aansluiting met het Verbond van Nederlandse Tussenpersonen kunnen onze leden kennis uitwisselen met agenten werkzaam in andere branches, waardoor ze altijd van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn.

  • Leden van de VA ontvangen het Verenigingsblad van het VNT
  • Consult juridisch advies van het VNT voor VA leden eerste half uur gratis
  • Nieuws van de Wijnagenten

Leden van de Vereniging kunnen ook gebruik maken van de KVNW-ledenvoordelen:

  • DAS rechtsbijstand
  • DIN Solutions