Leden

Leden van het College van Experts in Wijn en Gedistilleerd zijn:

  • Marnix Engels (voorzitter)
  • Paul Blom (penningmeester)
  • Ron Andes MV
  • Edwin Vos
  • Gerhard Horstink